Shipment to Switzerland

Pasuda Ultrasonic

ส่งออกเครื่อง Ultrasonic Washing Machine ไป ยุโรป
ขอบคุณลูกค้า Europe (Switzerland) 
ที่ให้ความไว้วางใจทีมงาน Pasuda
Packing ด้วย ระบบ Vacuum
 
สนใจติดต่อเยี่ยมชม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรมือถือ +66-089-112-5673
 
ทีมงานคุณภาพของเรารอให้คำปรึกษาและบริการท่านอยู่