Cleaning & Dry Part by Pasuda Washing Machine.

Cleaning & Dry Part by Pasuda Washing Machine
 
โดยการใช้ระะบบ Water Base System
ไม่หลงเหลือน้ำมัน เเละสิ่งสกปรก
 
สนใจติดต่อเยี่ยมชม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรมือถือ +66-089-112-5673
 
ทีมงานคุณภาพของเรารอให้คำปรึกษาและบริการท่านอยู่