Pasuda Utlrasonic Filter Cleaner

Pasuda Ultrasonic Filter Cleaner
เครื่องล้าง Filter Air System

ในสถานะการณ์ Covid  ระบบอากาศในโรงงาน หรือ สถานประกอบการ คือสิ่งที่เราควรให้ความสนใจ

Filter อาจเป็นเเหล่งเพาะเชื้อโรคได้ (ไอน้ำมัน + ฝุ่นละออง)

ฉะนั้นการล้าง Filter ในระบบกรองอากาศ คือสิ่งที่จำเป็น

Technology Pasuda Ultrasonic ช่วยให้คุณสามารถล้างได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา เเละเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

สนใจติดต่อ

Pasuda Ultrasonic หรือ 089-112-5673